Wat is de Wet Werken naar Vermogen?

De Wet Werken naar Vermogen wordt per 1 januari 2015 vervangen door de Participatiewet. Het doel van de Wet Werken naar Vermogen en de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het invoeren van deze wetten verloopt in fases. Het vervangen van de Wet Werken naar Vermogen door de Participatiewet is een volgende stap. Het volledig invoeren van de Participatiewet zal deels ook gefaseerd verlopen, dit vanwege de noodzaak om de oude Wajong-dossiers opnieuw te beoordelen.

Wat is de Participatiewet?

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werken naar Vermogen. De Participatiewet vervangt bovendien de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Voorzieningen (WSV) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).